Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2024-07-09 10:00-13:14
OPL

Akustyka budynków mieszkalnych

Wykładowca: Hubert Jastrzębski, OPL OIIB

Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa

Szkolenie dotyczyć będzie akustyki budynków mieszkalnych. Uczestnicy szkolenia dostaną wiedzę pozwalającą poprawnie wykonać oraz zoptymalizować konstrukcję budynku, aby uniknąć pogorszenia warunków akustycznych. Osoba po szkoleniu będzie potrafiła również rozgraniczyć, które usterki w zakresie akustyki mogą wynikać z błędów projektowych, a które z błędów wykonawczych. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło