Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-09-19 15:00-17:24
MAP

Szkolenie w zakresie okresowych kontroli przewodów kominowych - cz. I

Wykładowca: Mgr inż. Krzysztof Mozolewski, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB, Dominika Dziedzic KR FSNT NOT (MOIIB)

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenie poprowadzi: mgr inż. Krzysztof Mozolewski, rzeczoznawca budowlany, biegły sądowy, Omówione zostaną nastepujące zagadnienia: 1. Podstawy prawne okresowych kontroli, w tym : • Ustawa Prawo Budowlane z dnia z 7 lipca 1994 roku, z późn. zmianami • Krajowy Standard Kwalifikacji Zawodowych, praca zbiorowa z roku 2007 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 roku, z późn. zmianami • Rozporządzenie MSWIA w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z dnia 16 sierpnia 1999 roku oraz normy. 2. Omówienie zakresu okresowych kontroli przewodowo kominowych na przykładzie wybranego piśmiennictwa, opinii środowiska zawodowego, w tym opinia Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego 3. Omówienie obowiązków wynikających z kontroli przewodów kominowych, w tym obowiązek wynikający z Art. 70 Ustawy Prawo Budowlane Szkolenie nie zawiera retransmisji. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne
  • Instalacje sanitarne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło