Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2024-03-20 16:00-17:34
DOŚ

Dzieje mostów kolejowych na Śląsku do 1945 r.

Wykładowca: dr Przemysław Dominas, dr Przemysław Dominas

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wykład umożliwi poznanie bogatych dziejów najważniejszych obiektów mostowych oraz prześledzenie rozwoju mostowej myśli inżynieryjnej stosowanej na Śląsku pruskim przez ponad 100 lat funkcjonowania kolei, czyli od połowy XIX w. do końca II wojny światowej. Celem wykładu jest ukazanie wyjątkowości śląskich obiektów mostowych, która wynika z użycia zaawansowanych w ówczesnej Europie technologii lecz także będąca efektem zachowania rzadkich zabytkowych egzemplarzy nieistniejących już dzisiaj w innych częściach kontynentu. Obok dziejów i parametrów mostów i wiaduktów zasygnalizowane zostaną także krótkie życiorysy najważniejszych budowniczych oraz wskazane zostaną główne przedsiębiorstwa budowlane uczestniczące w ich powstawaniu. Kategoria:
  • Budownictwo kolejowe

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło