Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-12-12 16:00-19:36
WKP

Ochrona własności przemysłowej w Polsce

Wykładowca: Elżbieta Piątkowska - Rzecznik Patentowy, WOIIB, WOIIB 2

Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej tj.: - znaki towarowe, - wzory przemysłowe, - wynalazki i wzory użytkowe oraz własności intelektualnej, - prawo autorskie. Szkolenie ma na celu uświadomienie ważności i potrzeby ochrony ww. praw. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne
  • Budownictwo drogowe
  • Budownictwo mostowe
  • Budownictwo telekomunikacyjne
  • Budownictwo kolejowe
  • Budownictwo wyburzeniowe
  • Budownictwo hydrotechniczne
  • Instalacje elektryczne
  • Instalacje sanitarne
  • Wodno-melioracyjne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło