Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-08-04 08:00
2023-08-20 23:50
ŁOD

Praktyczne aspekty zawierania umów o roboty budowlane - cz. VI - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenie będzie obejmowało: 1. Cd.Umowa o roboty budowlane w zamówieniach publicznych - odmienności 2. Obowiązki i odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego - studium przypadku 3. Dochodzenie roszczeń z umowy o roboty budowlane - wybrane kwestie procesowe Kategoria:
  • Prawne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło