Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2024-03-26 16:00-18:05
DOŚ

Projekt techniczny w kontekście uprawnień i obowiązków inżyniera budownictwa

Wykładowca: mec. Joanna Sebzda-Załuska, mec. Joanna Sebzda-Załuska

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Celem niniejszego szkolenia jest omówienie z perspektywy inżyniera budownictwa regulacji dotyczących projektu technicznego, w szczególności zmian wynikających z trójpodziału projektu budowlanego i ich wpływu na postępowanie w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę, jak również na etap uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie i dokonywania zawiadomienia o zakończeniu budowy. Omówione zostaną również skutki prawne braku projektu technicznego w toku wykonywania robót budowlanych, obowiązku jego aktualizacji oraz ryzyka z tym związane dla kierownika budowy. Przedstawimy również aktualne interpretacje urzędowe i orzecznictwo sądowe na bazie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem znowelizowanych przepisów prawa budowlanego. Kategoria:
  • Prawne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło