Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2022-10-19 16:00-18:40
MAP

Szkolenie w zakresie okresowych kontroli przewodów kominowych - cz. I

Wykładowca: Mgr inż. Krzysztof Mozolewski, Org. Stanisław Nowak Dyr. PZITB-ORSB Krk, Dominika Dziedzic KR FSNT NOT

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenie poprowadzi: mgr inż. Krzysztof Mozolewski, rzeczoznawca budowlany, biegły sądowy m. innymi w zakresie wentylacji oraz przewodów kominowych Na szkoleniu omówione zostaną następujące zagadnienia: Podstawy prawne okresowych kontroli, w tym :  Ustawa Prawo Budowlane z dnia z 7 lipca 1994 roku, z późn. zmianami  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 roku, z późn. zmianami  Rozporządzenie MSWIA w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z dnia 16 sierpnia 1999 roku  Stosowne normy Omówienie zakresu okresowych kontroli przewodowo kominowych na przykładzie wybranego piśmiennictwa, opinii środowiska zawodowego. Omówienie obowiązków wynikających z kontroli przewodów kominowych, w tym obowiązek wynikający z Art. 70 Ustawy Prawo Budowlane oraz w oparciu o składowe kwalifikacji zawodowych kominiarza (wg Krajowych Standardów). Diagnozowanie działania przewodów kominowych dymowych i spalinowych oraz instalacji wentylacyjnych. SZKOLENIE NIE ZAWIERA RETRANSMISJI. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne
  • Instalacje sanitarne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło