Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2021-12-07 11:00-15:00
MAZ

Stawianie celów biznesowych projektu budowlanego i ich kaskadowanie na pracowników

Wykładowca: Edyta Adamczyk - Certes Sp. z o.o.

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Zarzadzanie i stawianie celów w projekcie budowlanym jako wspólne działanie wszystkich zaangażowanych. Ustalanie celów na szczeblu ogólnym. Kaskadowanie celów na pracowników (rozmowa planująca). Monitorowanie realizacji celów. Efektywne wyznaczanie celów. Poziomy szczegółowości w stawianiu celów. Kaskadowanie w „dół” na pracowników. Dokładność (SMART). Wspólne elementy. Określenie ważności. Ćwiczenie – określenie celów i wskazanie pracowników, którym zostaną skaskadowane. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne
  • Szkolenie miękkie

Typ: Szkolenie online