Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2022-05-26 16:00-18:08
DOŚ

Polak mądry po szkodzie..? O nauce i zbieraniu doświadczeń w ochronie przeciwpożarowej obiektów

Wykładowca: mgr Marcin Zieliński, mgr Marcin Zieliński

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Tym razem zapraszam głównie osoby sprawujące funkcje inspektorów nadzoru technicznego w zarządzie nieruchomościami istniejącymi. Wraz z wiosną i wiosennymi porządkami – również w zarządzanych nieruchomościach i zasobach dokumentów – zapraszam na webinar o tym, że legalizacja faktu użytkowania obiektu przez organy administracji to nie wszystko. Wysiłki zmierzające do jego utrzymania i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa użytkownikom nie kończą się wraz z „odbiorem”, ale to dopiero początek drogi. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło