Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2024-04-17 10:00-13:00
OPL

Izolacje fundamentów, tarasów, balkonów i dachów.

Wykładowca: Janusz Sojka

Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa

Prelegent: Janusz Sojka, Dyrektor działu budownictwa kubaturowego marki BORNIT w firmie ŚLĄSKIE KRUSZYWA NATURALNE SP. Z O.O. Szkolenie to jest kierowane do projektantów, do kierowników robót/budowy czy inspektorów nadzoru inwestorskiego, dla opracowujących ekspertyzy techniczne, a także każdego uczestnika procesu budowlanego chcącego poszerzyć widzę z zakresu izolacji części podziemnych i nadziemnych obiektów kubaturowych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z systemami izolacji i renowacji ścian, dachów, balkonów i tarasów na bazie doświadczeń firmy BORNIT. Przedstawione zostaną wybrane przykładowe realizacje. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online