Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-10-23 08:00
2023-10-29 23:00
POM

Najnowsze zmiany Prawa budowlanego (od czerwca do września 2023 roku) - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do uczestników procesu budowlanego tzn. inwestorów, projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego. Szkolenie może również zainteresować pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Kategoria:
  • Budownictwo drogowe
  • Budownictwo mostowe
  • Budownictwo telekomunikacyjne
  • Budownictwo kolejowe
  • Budownictwo hydrotechniczne
  • Instalacje elektryczne
  • Instalacje sanitarne
  • Wodno-melioracyjne
  • Prawne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło