Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2024-01-26 11:00-13:01
MAP

Centrale Sterujące i Zasilacze urządzeń przeciwpożarowych - wymagania prawne, budowa, zastosowanie

Wykładowca: Robert Zapała, Aleksandra Śmigiel KR FSNTNOT (MOIIB)

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenie będzie miało na celu zaprezentowanie uczestnikom wymagań formalno-prawnych dotyczących Central Sterujących i Zasilaczy Urządzeń Przeciwpożarowych stosowanych w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, zgodnie z wymaganiami serii norm PN-EN 12101 oraz rozporządzeń odpowiednich ministrów. Na szkoleniu przedstawiona zostanie również budowa urządzeń, elementy składowe, zakres zastosowania, możliwości techniczne, funkcjonalność, a także zaprezentowane zostaną konkretne przykłady zastosowań w budynkach, obiektach inżynieryjnych, a także działania dla konkretnych scenariuszy pożarowych. Kategoria:
  • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło