Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2024-03-23 09:00-21:00
SLK

Woda w instalacjach szpitalnych. - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa - PZITS Katowice Program: 1.Warunki dostawy wody dla szpitali - wymagania sanitarne. 2.Możliwości i metody utrzymania jakości wody w instalacjach w szpitalach.  3.Zapobieganie rozwojowi bakterii typu Legionella.  4.Zbiorniki rezerwowe wody do picia oraz dla celów ppoż. dla szpitala, hospicjum, zakładu rehabilitacyjnego, opiekuńczo-leczniczego. 5.Rozwiązania instalacji wody zimnej i ciepłej wody w szpitalach.  Kategoria:
  • Budownictwo ogólne
  • Instalacje sanitarne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło