Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2024-04-02 10:00-13:07
OPL

Zmiany w przepisach prawa budowlanego z 2023r. oraz warunków technicznych budynków od 1.04.2024 r.

Wykładowca: dr inż. Karolina Tatara, magister prawa, OPL OIIB

Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa

Szkolenie to jest kierowane do projektantów, kierowników robót/budowy czy inspektorów nadzoru inwestorskiego, a także każdego uczestnika procesu budowlanego chcącego zaktualizować swoją widzę z zakresu obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Uczestnikom szkolenia przedstawione zostaną zmiany z 2023roku oraz te obowiązujące od 1 kwietnia 2024r. w najczęściej stosowanych w praktyce przepisach tj. w prawie budowlanym, warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w przepisach dot. formy i zakresu projektu budowlanego. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło