Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-12-14 16:00-18:08
DOŚ

Realizacja inwestycji budowlanych. Część 1: Opis inwestycji - dokumentacja

Wykładowca: dr inż. Janusz Rybka, dr inż. Janusz Rybka, dr inż. Janusz Rybka

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Zmieniające się w ostatnim czasie przepisy prawne zainspirowały nas do podsumowania aktualnych wymogów w zakresie przygotowania inwestycji budowlanych. Istotnym jest, aby jednoznacznie określić, w jakim stanie prawnym i faktycznym są prowadzone roboty budowlane. Podczas wykładu podsumujemy modele realizacji wg aktualnych wymogów prawnych. Omówimy wymogi Kodeksu cywilnego w zakresie umów o roboty budowlane. Podkreślimy nadrzędność Prawa zamówień publicznych do zapisów k.c. w zakresie umów o roboty budowlane. Analizy i oceny realizacji inwestycji celu publicznego wykazały problemy w zrozumieniu opisu przedmiotu zamówienia wg Pzp. W trakcie wykładu zestawimy aktualne wymogi dla opisu przedmiotu z założeniem indywidualnego skorzystania i przyswojenia zasad. Podamy przykłady i wyroki KIO i sądowe. Omówione zostaną  aktualne wymogi dla przygotowania opracowań projektowych w odniesieniu do Prawa budowlanego. Odrębnym zagadnieniem  jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wymagane Prawem zamówień publicznych. Nawiążemy do praktyki i zwyczajów aktualnych w realizacji robót budowlanych. Omówimy słabe strony opracowań projektowych. Wyjaśnione zostaną różnice pomiędzy projektem technicznym a projektem wykonawczym. Wskażemy także skutki wadliwości opracowań projektowych jak i opisu przedmiotu zamówienia wg Pzp. Odniesiemy się również do modelu realizacji projektuj - buduj. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło