Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2021-11-29 11:00-15:00
MAZ

Wybrane zagadnienia umów o roboty budowlane cz. I

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Umowa o roboty budowlane jako odrębny typ umowy regulowanej przepisami Kodeksu cywilnego (art. 647 – 658 k.c.). Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zobowiązania finansowe wobec podwykonawców i jak ją ograniczyć lub się przed nią zabezpieczyć. Umowy o roboty budowlane w sferze zamówień publicznych, możliwości zmian zawartej umowy w trakcie realizacji robót Kategoria:
  • Budownictwo ogólne
  • Prawne

Typ: Szkolenie online