Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2021-10-07 11:00-15:02
MAZ

Milcząca zgoda organu administracyjnego przy rozpoczynaniu i kończeniu budowy w Prawie budowlanym

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski, MOIIB - Warszawa

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Konstrukcja prawna „milczącej zgody” organu. Przykładowe przepisy stosowania „milczącej zgody” w polskich przepisach prawa materialnego. Aktualne regulacje „milczącej zgody” w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego. „Milcząca zgoda” w przepisach Prawa budowlanego. „Milcząca zgoda” organu jako uproszczona forma rozpoczęcia robót budowlanych. „Milcząca zgoda” organu jako uproszczona forma zakończenia budowy obiektu budowlanego. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne
  • Prawne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło