Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2022-10-17 11:00-15:22
MAZ

Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej bezprzewodowej - WYKŁAD BEZ RETRANSMISJI

Wykładowca: MOIIB - Warszawa, mec. Agnieszka Ludwikowska, MOIIB - Radom

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej bezprzewodowej (zagadnienia prawne i środowiskowe przy budowie masztów i wież telekomunikacyjnych). Program (skrócony): 1. Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej bezprzewodowej – przebieg procesu inwestycyjnego. 2. Uwarunkowania środowiskowe: 3. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: 4. Procedura budowlana: 5. Obowiązki inwestora przed uruchomieniem obiektu telekomunikacyjnego Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło