Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2022-06-06 11:00-14:50
MAZ

Przegrody przeciwpożarowe z elementów murowych

Wykładowca: dr inż. Piotr Turkowski, MOIIB - Warszawa

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1. Wprowadzenie do odporności ogniowej (przepisy, krzywe nagrzewania, kryteria odporności ogniowej) 2. Metody badań odporności ogniowej ścian nośnych i nienośnych (normy i ich zakres zastosowania) 3. Czynnik wpływające na odporność ogniową ścian murowanych, z przykładami zdjęć i filmów z badań 4. Odporność ogniowa wg norm EXAP (rozszerzenie wyników badań) 5. Odporność ogniowa wg Eurokodu 6 część 1-2 (PN-EN 1996-1-2) - dane tabelaryczne 6. Odporność ogniowa wg Eurokodu 6 część 1-2 (PN-EN 1996-1-2) - metody obliczeniowe 7. Ściany z silikatów i ich odporność ogniowa - podsumowanie 8. Odpowiedzi na pytania. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło